PŘÍSPĚVKY NA SEZÓNU

Výše příspěvků je 500,-Kč měsíčně.

Příspěvky na sezónu se platí čtvrtletně, vždy do 20. v měsíci, který předchází danému čtvrtletí ( 20.3., 20.6., 20.9., 20.12.) 

Příspěvky vybírá v hotovosti Saša Bezáková.