KONTAKT

Trenér:                     Václav Kubíček              721 437 559     juninho17@seznam.cz

                                                 

Vedoucí mužstva:   Petr Vintr                        777 650 615      pvintr65@gmail.com            
                                   

PŘÍSPĚVKY NA SEZÓNU

Výše příspěvků je 500,-Kč měsíčně.

Příspěvky se platí čtvrtletně ( 1 500,-Kč ), vždy do 20. v měsíci, který předchází danému čtvrtletí ( 20.2., 20.5., 20.8., 20.11.)

Příspěvky vybírá vedoucí mužstva Petr Vintr.